เกิดมาเพื่อพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์

เกิดมาเพื่อพึ่งตน
และช่วยคนให้พ้นทุกข์

อาจารย์หมอเขียว
ดร.ใจเพชร กล้าจน 
คำคมเพชรจากใจเพชร
23 ตุลาคม 2561

เผยแพร่
24 ตุลาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *