Category: กรณีศึกษายาเม็ดที่ 8 การใช้ธรรมะ

แบ่งปันประสบการณ์ กรณีศึกษาการใช้ยาเม็ดที่ 8 การใช้ธรรมะ ละบาป บำเพ็ญกุศล ทำจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสหายดี สร้างสังคมสิ่งแวดล้อมดี

0

เปรียบเทียบวิธีการและผลของการแก้ปัญหา แบบกิเลสและแบบพุทธะเมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง”

เมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง” การแก้ปัญหาแบบกิเลส มีวิธีการคือ เราก็รู้ได้ว่า “อยาก” รู้สึกไม่สงบ รู้สึกดิ้นรนอยากได้มากิน จากนั้นก็จะคิดหาวิธีการดับความอยาก คือ ทำยังไงก็ได้ที่จะได้น้ำแข็งมากิน ความอยากจึงจะหายไป นี่คือการปฏิบัติง่าย ๆ ที่ใคร ๆ เขาก็ทำกันเพื่อดับความอยากกินน้ำแข็งและดับความอยากในทุก ๆ เรื่องแบบกิเลสของผู้มีอวิชชา             อาจารย์หมอเขียวได้กล่าวไว้ว่า เป็นการแก้ปัญหาอย่างนั้นคือ การแก้ปัญหาที่ไม่รู้จบ เป็นการแก้ปัญหาแบบเพิ่มปัญหา เพราะดับความอยากนั้นได้แค่ชั่วคราวเท่านั้น เมื่อได้เสพสมใจก็ได้ความสุข แต่จะเป็นแค่สุขลวง ๆ สุขแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดไป เหมือนได้ขึ้นสวรรค์แต่เป็นสวรรค์เก๊ สวรรค์ดาวดึงส์ (สมใจ) เป็นสุขลิกะ เก็บไม่ได้...