Category: คำคมเพชรจากใจเพชร

รวบรวมคำคมเด็ด ๆ ที่น่าประทับใจ สอนใจ เตือนใจ ของอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน

0

เกิดมาเพื่อพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์

เกิดมาเพื่อพึ่งตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน  คำคมเพชรจากใจเพชร 23 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ 24 ตุลาคม 2561