Monthly Archive: May 2018

ค่ายพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน) ครั้งที่ ๒๑ รุ่น “ดับนรกด้วยอริยศีล” 0

ค่ายพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน) ครั้งที่ ๒๑ รุ่น “ดับนรกด้วยอริยศีล”

๑๑-๑๙ มิ.ย. ๖๑ ณ สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) เปิดรับสมัคร ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม ๑. พึ่งตน และกินอาหารมื้อเดียวได้ ๒. สุขภาพแข็งแรง (งดรับผู้ป่วย) ๓. สำหรับผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์ วิถีธรรม ๕-๙ วันมาแล้วเท่านั้น หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย...