610618 คำคม เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน 2561

รู้ไหม? สัตว์ที่เรากิน
คือลูกเรา !!!
ตอนเขาเกิดเป็นลูกตัวเอง
ก็รักเนอะ!!!
พอเกิดเป็นสัตว์
กินเลย!!!
โห คนเรา
กินลูกตัวเองแท้ ๆ เลย!!!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *