Category: กรณีศึกษายาเม็ดที่ 8 การใช้ธรรมะ

แบ่งปันประสบการณ์ กรณีศึกษาการใช้ยาเม็ดที่ 8 การใช้ธรรมะ ละบาป บำเพ็ญกุศล ทำจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสหายดี สร้างสังคมสิ่งแวดล้อมดี