Category: กิจกรรมในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

กิจกรรมต่าง ๆ ในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

สุขภาพ สันติอโศก 0

610807 กิจกรรมค่ายสุขภาพ  ณ บวร สันติอโศก จ.กรุงเทพฯ

7-8 Auguest 2018 บรรยากาศค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ บวร สันติอโศก โดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาสันติอโศก ที่จัดขึ้นในวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้รับความสนใจมีผู้มาสมัครเป็นจำนวนมาก มีผู้เข้าค่ายบอกว่า “รอมานานแล้วที่จะให้มีค่ายแบบนี้ เพราะไม่สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหลาย ๆ วัน ต้องดูแลคุณพ่อที่ป่วย ขอบคุณมาก ๆ ที่จัดค่ายแบบนี้ในกรุงเทพฯ” แม้ค่ายนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นค่ายสองวัน แต่ก็มีผู้สนใจมาอบรมไม่น้อยเลยเลยทีเดียว มีผู้เข้าร่วมอบรมถึง ๑๒๗ คน เรียนรู้หลักการแพทย์วิถีธรรมภายในหนึ่งวัน บรรยายและสาธิตโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมตั้งแต่ ยาเม็ดที่ ๑ การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล ยาเม็ดที่...