Category: เสียงเพชรจากใจเพชร

เสียงธรรม ข้อคิด ในการดำเนินชีวิตสู่ความผาสุกจาก อาจารย์หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน

610630 จุดที่เป็นประโยชน์สูงสุด คือ คนมีเนกขัมมะธาตุ ไม่ใช่คนมีความสามารถมาก 0

610630 จุดที่เป็นประโยชน์สูงสุด คือ คนมีเนกขัมมะธาตุ ไม่ใช่คนมีความสามารถมาก

“เสียงเพชรจากใจเพชร” จุดที่เป็นประโยชน์สูงสุด คือ คนมีเนกขัมมะธาตุ ไม่ใช่คนมีความสามารถมาก การที่เกษตกรได้อยู่กับเรามากที่สุด และได้ซึมซับเนกขัมมะจากเรามากที่สุดนั้นแหละ คือ ประโยชน์ที่สูงที่สุด ให้รู้อันนี้ เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้ว จุดที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุด คือคนมีเนกขัมมะ ไม่ใช่คนมีความสามารถมาก ถ้าจะเอาความรู้ด้านวิชาการ ว่ามีตัวอย่างทำได้อะไรรอด หรือว่านั้นน่ะ เขาไม่ต้องมาหาเรา จับหลักตัวนี้ไว้ เพียงแต่เราสื่อผ่านไปทางแชมพู ทำอะไร เขาสัมผัสการให้ของเรา เขาก็ได้ไปแล้ว คนอะไรให้โดยไม่เอาอะไร สอนทำแชมพูแม้จะไม่ได้พูดธรรมะสักคำมันก็เข้าไปแล้ว เนกขัมมะธาตุ สอนทำปุ๋ยไม่ได้พูดธรรมะสักคำก็เข้าไปแล้ว เนกขัมมะธาตุ เศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริง ก็ คือ พุทธะ หรือ...