Category: คำคมเพชรจากใจเพชร

รวบรวมคำคมเด็ด ๆ ที่น่าประทับใจ สอนใจ เตือนใจ ของอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน

0

พ่อแม่ทะเลาะกัน หรือเจอลูกดื้อ แท้จริงก็คือไม่ดีที่เราทำมา

ชีวิตที่เรามาเจอพ่อแม่ทะเลาะกัน หรือเจอลูกดื้อ แท้จริงก็คือ ไม่ดีที่เราทำมา ถ้าพ่อแม่ดีกัน หรือลูกไม่ดื้อ นั่นก็คือดีที่เราทำมา กุศลาธัมมา อกุศลาธัมมา   ทุกชีวิตล้วนเคยทำทั้งกุศลและอกุศลมา ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า แต่ละชีวิตล้วนเคยทำกุศลและอกุศลมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ ดังที่พระสวดในงานศพว่า “กุศลาธัมมา อกุศลาธัมมา” ความหมายของ คำคมเพชรจากใจเพชรนี้ก็คือ ดี คือ กุศลที่เราทำมา ร้าย คือ อกุศลที่เราทำมา พ่อแม่เราหรือใคร ๆ ก็จะพบกับสภาพนี้เช่นกัน คือ จะต้องพบกับสภาพทั้งดีและร้ายเป็นธรรมดา อันเกิดจากทุกชีวิตล้วนเคยทำทั้งกุศลและอกุศลมา ชีวิตจึงแปลว่า “เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย เดี๋ยวก็ดี...

0

กุศลาธัมมา อกุศลาธัมมา

กุศลาธัมมา อกุศลาธัมมา ดีคือกุศลที่เราทำมา ร้ายคืออกุศลที่เราทำมา ชีวิตจึงแปลว่า “เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย” ทุกชีวิตล้วนเคยทำทั้งกุศลและอกุศลมา ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า แต่ละชีวิตล้วนเคยทำกุศลและอกุศลมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ ดังที่พระสวดในงานศพว่า “กุศลาธัมมา อกุศลาธัมมา” ดีคือกุศลที่เราทำมา ร้ายคืออกุศลที่เราทำมา ชีวิตแต่ละชีวิตจึงจะพบแต่สภาพดี ๆ อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้  จะพบแต่สภาพร้าย ๆ อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ ทุกชีวิตจะต้องพบกับสภาพทั้งดีและร้ายเป็นธรรมดา อันเกิดจากทุกชีวิตล้วนเคยทำทั้งกุศลและอกุศลมา “กุศลาธัมมา อกุศลาธัมมา” ดีคือกุศลที่เราทำมา ร้ายคืออกุศลที่เราทำมา ชีวิตจึงแปลว่า “เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย...

610618 คำคม เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน 2561 0

610618 คำคม เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน 2561

รู้ไหม? สัตว์ที่เรากิน คือลูกเรา !!! ตอนเขาเกิดเป็นลูกตัวเอง ก็รักเนอะ!!! พอเกิดเป็นสัตว์ กินเลย!!! โห คนเรา กินลูกตัวเองแท้ ๆ เลย!!!