610630 จุดที่เป็นประโยชน์สูงสุด คือ คนมีเนกขัมมะธาตุ ไม่ใช่คนมีความสามารถมาก

“เสียงเพชรจากใจเพชร”

จุดที่เป็นประโยชน์สูงสุด คือ คนมีเนกขัมมะธาตุ ไม่ใช่คนมีความสามารถมาก

การที่เกษตกรได้อยู่กับเรามากที่สุด และได้ซึมซับเนกขัมมะจากเรามากที่สุดนั้นแหละ คือ ประโยชน์ที่สูงที่สุด ให้รู้อันนี้ เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้ว จุดที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุด คือคนมีเนกขัมมะ ไม่ใช่คนมีความสามารถมาก ถ้าจะเอาความรู้ด้านวิชาการ ว่ามีตัวอย่างทำได้อะไรรอด หรือว่านั้นน่ะ เขาไม่ต้องมาหาเรา จับหลักตัวนี้ไว้ เพียงแต่เราสื่อผ่านไปทางแชมพู ทำอะไร เขาสัมผัสการให้ของเรา เขาก็ได้ไปแล้ว

คนอะไรให้โดยไม่เอาอะไร สอนทำแชมพูแม้จะไม่ได้พูดธรรมะสักคำมันก็เข้าไปแล้ว เนกขัมมะธาตุ สอนทำปุ๋ยไม่ได้พูดธรรมะสักคำก็เข้าไปแล้ว เนกขัมมะธาตุ

เศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริง ก็ คือ พุทธะ หรือ เศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงก็จะมีองค์ประกอบ สี่ ห้า อย่าง หลัก เราก็ต้องบอกองค์ประกอบ สี่ ห้า อย่างหลัก

1. การพึ่งตนในผลิตสิ่งต่าง ๆ ที่จะต้องกินต้องใช้ เราก็จะต้องพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด ซื้อให้น้อยที่สุด นี้ คือ ข้อที่หนึ่งนะ เขาจะได้รับได้ง่ายๆ ทำเอาเอง ทำเอาเอง ใช้ของใกล้ตัวในตัวนี้แหละทำอะไร อะไร ต่างๆ พึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด เรื่องปุ๋ย เรื่องอะไรอะไร เรื่องโน้นเรื่องนี้ พึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด ทำอะไรเอาเองให้ได้มากที่สุด

2. ก็ ลด ละ เลิก สิ่งที่ กินน้อยใช้น้อยที่สุด เท่าที่จะแข็งแรงที่สุด อะไรอย่างงี้นะ คือการประหยัดนะ ก็ต้องประหยัด ข้อที่สองก็ คือ จะต้องประหยัด และจะประหยัดก็ต้อง ลด ละ เลิก สิ่งที่เป็นโทษเป็นภัย จริง ๆ ก็หัวข้อเรื่องประหยัดนั้นแหละ จะว่าไปจริง ๆ ใช่มะ

หนึ่งทำเอาเองก็ คือ เรื่องประหยัดใช่มั้ย ประหยัดก็มีสองสามอย่างหลัก ชีวิตจะมั่นคงมีคุณค่าแล้วผาสุก นี้ก็มีอะไรก็ทำเอาเองพยายามทำเอาเองพึ่งตนเอง

อันที่สองก็ ต้อง ลด ละ เลิก สิ่งที่มันเป็นโทษเป็นภัยเกินความจำเป็นของชีวิต นี้แหละตัวหลักใหญ่ก็อบายมุขต่างๆ เราก็พูดไป ไม่งั้นหาเท่าไหร่ก็ไม่พอ ก็พูดเค้า หาเท่าไหร่ก็ไม่พอ

3. อันที่สามเนี่ย ก็ต้อง ก็ต้องมีความซื่อสัตย์ อันที่สามมีความซื่อสัตย์ ข้าวของที่เราทำไปนั้นน่ะมันถึงจะขายได้มั่นคงยั่งยืน มันต้องซื่อสัตย์ ก็นั้นแหละของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ ก็บอกไปว่ามันต้องอยู่ในหลักการค้าบุญนิยมนี้ มันถึงจะขายไปได้ ยั่งยืนยาวนาน ซื่อสัตย์

4. อันที่ สี่ มันก็ต้องแบ่งปัน มันก็ต้องแบ่งปัน ถ้าเราไม่แบ่งปันบุญกุศลมันก็ไม่มากพอนะ หาเท่าไหร่มันก็ไม่พอ วิบากร้ายมาทีเดียวก็หมดแล้ว เจ๊งแล้ว จะไปเหลืออะไร วิบากมาทีเดียว หมด ไม่มีเหลืออะไรหรอก เนื้อหาหลักที่เราจะบอก เขาว่า ชีวิตที่อยู่รอดไม่ใช่หาเงินได้มากนะ แต่มันต้องมีความดีที่มาก

มีการแบ่งปันที่มาก นอกจากพึ่งตนแล้ว ลด ละ เลิก สิ่งที่เป็นโทษเป็นภัย สิ่งที่เกินความจำเป็นแล้ว มีความซื่อสัตย์ ทำอะไรก็ต้องซื่อสัตย์มีศีล ไม่โกหก ไม่หลอกลวง อย่างงี้เป็นต้น คนจะได้เชื่อถือ นะ ก็มีการแบ่งปันอย่างนี้ เนื้อหาหลักๆ ก็จะประมาณนี้ ก็แบ่งปันสานพลังกับหมู่มิตรดี อันที่ ห้า นี้ เขาจะต้องมีการแบ่งปัน ทำไมต้องแบ่งปัน มันจะพอกินพอใช้หรือไปแบ่งปันน่ะ ก็แบ่งปันความสามารถไง วัตถุข้าวของที่เกินความจำเป็น หรือความสามารถมากก็ต้องแบ่งปันให้ผู้อื่น ทาน สัมมาทิฏฐิ ข้อที่ หนึ่ง

ต้องแบ่งปัน แบ่งปันเพื่อ หนึ่ง ลดกิเลส จะได้ไม่ทุกข์ ไม่ต้องโลภ อันที่สอง ก็ได้วิบากดี จะได้มีวิบากดีมาช่วย วิบากดีก็จะมาช่วยให้ขจัดเรื่องร้ายออกไปจากชีวิต ดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต มันก็ต้องมีวิบากดีช่วย

อันนี้เป็นสิ่งที่หน่วยงานอื่น ๆ เขาไม่รู้ ว่าวิบากดีสำคัญ การกำจัดกิเลส เราจะได้ไม่ทุกข์ใจ ลดกิเลสมันก็ไม่ทุกข์ใจ แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่น ลดกิเลสไม่ทุกข์ใจด้วย ไม่มีวิบากร้ายด้วย และก็ช่วยเหลือผู้อื่นจะได้มีวิบากดีเข้ามาหนุนแล้วก็สานพลังกับหมู่มิตรดี

ตัวหลักๆ ก็อธิบายอันนี้แหละ รวมทั้งก็อธิบาย หลักการค้าบุญนิยม ในความอยู่รอด ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ นั้นแหละ อธิบายหลักการนี้ไป นี้โครงสร้างหลักที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจว่าทิศทางของชีวิตเป็นอย่างนี้ ตั้งแต่วันแรก และในวันต่อ ๆ ไป เราก็คุยเรื่องราวพวกนี้แหละสอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้แหละ วันต่อไป ต่อไป ต่อไป เวลาเราสนทนากัน ก็ธรรมะโครงสร้างประมาณนี้แหละ

โครงสร้างของธรรมะให้เขาเข้าใจเรื่องกรรมดีกรรมชั่ว ว่าเขามาฝึกอะไร ฝึกสิ่งเหล่านี้แหละ •)คบมิตรดี มีศีล •)มีศีลจะลดกิเลสกับช่วยเหลือผู้อื่น ตัดสิ่งที่เกินความจำเป็นของชีวิตใช่มั้ย •)ฝึกทำสมดุลร้อนเย็นก็เพื่อสุขภาพ •)พึ่งตน ทำอะไรได้ก็ทำเอา •)แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ เขาจะได้เข้าใจทำความเข้าใจให้ชัดว่า ความอยู่รอดเป็นอย่างนี้

อาจารย์หมอเขียว
ดร.ใจเพชร กล้าจน
เสียงเพชรจากใจเพชร
สวนป่านาบุญ 1
30 มิถุนายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *