610807 กิจกรรมค่ายสุขภาพ  ณ บวร สันติอโศก จ.กรุงเทพฯ

สุขภาพ สันติอโศก7-8 Auguest 2018


บรรยากาศค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ บวร สันติอโศก โดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย สาขาสันติอโศก ที่จัดขึ้นในวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้รับความสนใจมีผู้มาสมัครเป็นจำนวนมาก มีผู้เข้าค่ายบอกว่า “รอมานานแล้วที่จะให้มีค่ายแบบนี้ เพราะไม่สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหลาย ๆ วัน ต้องดูแลคุณพ่อที่ป่วย ขอบคุณมาก ๆ ที่จัดค่ายแบบนี้ในกรุงเทพฯ” แม้ค่ายนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นค่ายสองวัน แต่ก็มีผู้สนใจมาอบรมไม่น้อยเลยเลยทีเดียว มีผู้เข้าร่วมอบรมถึง ๑๒๗ คน เรียนรู้หลักการแพทย์วิถีธรรมภายในหนึ่งวัน บรรยายและสาธิตโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมตั้งแต่ ยาเม็ดที่ ๑ การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล ยาเม็ดที่ ๒ กัวซา ยาเม็ดที่ ๓ การสวนล้างลำไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) ยาเม็ดที่ ๔ การแช่มือ แช่เท้า ด้วยน้ำสมุนไพรที่ถูกกัน ยาเม็ดที่ ๕ การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน ยาเม็ดที่ ๖ การออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหารที่ถูกต้อง ยาเม็ดที่ ๗ การรับประทานอาหารปรับสมดุล ยาเม็ดที่ ๘ ใช้ธรรมะ ละบาป บำเพ็ญบุญ เพิ่มพูนใจ ไร้กังวล (หยุดชั่ว  ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส) ยาเม็ดที่ ๙ รู้เพียร รู้พักให้พอดี แม้ฝนจะตกบ้างแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการทำค่าย ชาวค่ายตั้งใจเรียนรู้ และจิตอาสามีความเบิกบานในการบำเพ็ญ

วันสุดท้ายของค่ายพาพี่น้องชาวค่ายทำกิจกรรมร่วมกับพี่เลี้ยงกลุ่มศีล ๘ นำโดยอาเล็กร้อยศิลป์ เป็นผู้นำกลุ่มพาทำกิจกรรมในวันนี้ พาพี่น้องชาวค่าย สวดมนต์ ฟังธรรมตั้งแต่เวลาตีสามครึ่ง ตามด้วยการตักบาตร ก่อนที่จะตักบาตรก็ได้ บรรยายถึงอานิสงค์ของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากการตักบาตรไม่ต้องอธิฐานขออะไรใด ๆ ให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ จากนั้นก็ออกกำลังกายด้วยการโยคะหนึ่งชั่วโมง เยี่ยมชมชมรมอาหารมังสวิรัติ ซึ่งอาสุวรรณาผู้รับใช้ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยสาขาสันติอโศกเปิดให้บริการน้ำผักปั่นและอาหารมังสวิรัติฟรีแก่ชาวค่าย และเชิญชวนพี่น้องชาวค่ายมาร่วมบำเพ็ญเป็นจิตอาสาที่ชรมรมมังสวิรัติ แม้เพียงหนึ่งหรือสองชั่วโมงต่อวันท่านก็ยินดี ท่านบอกว่า การให้และแบ่งปันนั้นเป็นกุศลแก่ตนเอง เชิญชวนมาร่วมทำความดีด้วยกัน

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ ก็พาพี่น้องชาวค่ายรู้จักวิถีชุมชน บวรสันติอโศก กราบพระบรมสารีริกธาตุบนพระวิหารพันปี เรียนรู้เยี่ยมชมฐานงานสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขจัดสิ่งที่เหลือใช้ให้เกิดประโยน์สูงสุด เยี่ยมชมการศึกษาบุญนิยม โรงเรียนสัมมาสิกขา จัดการศึกษาด้วยปรัชญา ศีลเด่น เป็นงาน ชาญ วิชา เป็นโรงเรียนที่เน้นสอนให้เด็ก ๆ ตั้งใจลดละกิเลส เป็นหลัก เยี่ยมชมพาณิชย์บุญนิยม ร้านพลังบุญ  อธิบายแหล่งที่มาของสินค้าที่นี่แต่ละอย่างเช่นผักที่นำมาขายต้องไร้สารพิษและผ่านขั้นตอนการตรวจสอบอย่างละเอียดจึงจะได้มาขาย ลูกค้าจึงมั่นใจว่าของที่นำมาขายล้วนแต่เป็นของดีมีคุณภาพ

ช่วงบ่ายได้จำลองตลาดวิถีธรรมและตลาดบุญนิยมให้ชาวค่ายได้เห็นบรรยากาศตลาดการค้าบุญนิยม 4 ระดับ  คือ ขายต่ำกว่าท้องตลาด ขายเท่าทุน ขายต่ำกว่าทุนและแจกฟรี ซึ่งบรรยากาศนี้จะมีให้เห็นทุกวันเสาร์อาทิตย์ ณ ตลาดบุญนิยม ชุมชนสันติอโศก ซอยนวมินทร์ 46 ค่ะ ปิดท้ายด้วยการแบ่งปันประสบการณ์พี่น้องจิตอาสาและชาวค่าย อำลาค่ายด้วยธรรมะ พรก่อนจากโดยท่านสมณะและสิกขมาตุ สาระธรรมโดยย่อก่อนจาก “สุขภาพ คือ ดุลยภาพ การมีสุขภาพที่ดีต้องมีสมดุลในชีวิต ไม่มากไป ไม่น้อยไป เราต้องรู้จักปรับสมดุลอาหาร ไม่เย็นเกิน ร้อนเกิน ปรับอาหารการกินตามฤดูกาล ต้องรู้เวลาหลับและเวลาตื่น เพราะเราเป็นหมอดูแลตนเอง พึงเจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อเจริญอายุ อริยศีลรักษาโรค เมื่อเราเจริญอริยศีลได้ดี สุขภาพเราก็จะดี สุขภาพดี จิตวิญญาณดี ก็จะบรรลุธรรมได้ไว” ที่บวรสันติอโศก ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเริ่มจากค่ายเล็ก ๆ สองวัน เล็ก ๆ แต่มีคุณค่า แม้เวลาน้อย ความทรงจำก็จะผนึกแน่น พบกันใหม่ในโอกาสต่อไป เจริญธรรมสำนึกดีค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *