ค่ายพระไตรปิฎก (หลักสูตร ๙ วัน) ครั้งที่ ๒๑ รุ่น “ดับนรกด้วยอริยศีล”

๑๑-๑๙ มิ.ย. ๖๑ ณ สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
เปิดรับสมัคร ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไม่รับผู้ป่วยหนัก

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
๑. พึ่งตน และกินอาหารมื้อเดียวได้
๒. สุขภาพแข็งแรง (งดรับผู้ป่วย)
๓. สำหรับผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์ วิถีธรรม ๕-๙ วันมาแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ – กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรองโยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
๒. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัวจาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่ม
๓.ไฟฉาย

การติดต่อสมัครได้ที่ 084  745 8069 , 081 084 5469 , 089 977 7039

ผู้ประสานงาน : คุณมัณฑณา 081 690 2311

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *